Comissió Permanent

La Comissió Permanent és un órgan elegit en l’asamblea, i té com a funció gestionar el CJQP.

La actual CP està formada per:

President:  Cristina Martínez García

Secretari:  Nereida Galdón LLuch

Tresorer: Anabel Vega Carrillo

Vocal: Vicent Sancho Sanmartín

Vocal: Javier López Cases

Vocal: Sara Sanmartín Candela

 

Anuncios