El CJQP

Què és?

El Consell de la Joventut Quart de Poblet (CJQP) és una xarxa d’associacions que s’uneixen amb l’objectiu de realitzar activitats conjuntes i conjuminar esforços per potenciar la participació social entre les i els joves del nostre poble.

 

Objectius

  • Impulsar la participació juvenil en el desenvolupament polític, econòmic, social i cultural de Quart de Poblet.
  • Promoure el desenvolupament de l’associacionisme.
  • Facilitar la col·laboració entre associacions.

 

Com s’organitza el CJQP?

Les decisions més importants del CJQP es prenen en l’assemblea.

L’assemblea està constituïda per totes les associacions membre del CJQP, i entre altres coses, té com a funcions principals aprovar el programa d’activitats i triar la comissió permanent que portarà avanci el consell.

La Comissió Permanent és un equip de treball format per representants d’algunes de les associacions membre. Durant el seu mandat, la tasca de la Comissió Permanent (CP) serà gestionar el CJQP.

 

Com es finança el CJQP?

Existeixen diverses vies de finançament:

– Els recursos que pugui generar el propi Consell.

-Quotes de les associacions membre.

– Les subvencions públiques (d’Ajuntaments, Diputació de Valéncia, Institut Valencià de la Joventut, Unió Europea…) a les quals pugui tenir accés el Consell.

– El suport econòmic que pugui aconseguir per mitjà de col·laboracions amb entitats privades.

_________________________________________

¿Qué es?

El Consejo de la Juventud Quart de Poblet (CJQP) es una red de asociaciones que se unen con el objetivo de realizar actividades conjuntas y aunar esfuerzos para potenciar la participación social entre las y los jóvenes de nuestro pueblo.

 

Objetivos

  • Impulsar la participación juvenil en el desarrollo político, económico, social y cultural de Quart de Poblet.
  • Promover el desarrollo del asociacionismo.
  • Facilitar la colaboración entre asociaciones.

 

¿Cómo se organiza el CJQP?

Las decisiones más importantes del CJQP se toman en la asamblea.

La asamblea está constituida por todas las asociaciones miembro del CJQP, y entre otras cosas, tiene como funciones principales aprobar el programa de actividades y elegir la comisión permanente que llevará adelante el consejo.

La Comisión Permanente es un equipo de trabajo formado por representantes de algunas de las asociaciones miembro. Durante su mandato, la tarea de la Comisión Permanente (CP) será gestionar el CJQP.

 

¿Cómo se financia el CJQP?

Existen diversas vías de financiamiento:

– Los recursos que pueda generar el propio Consejo.

-Cuotas de las asociaciones miembro.

– Las subvenciones públicas (de Ayuntamientos, Diputación de Valéncia, Instituto Valenciano de la Juventud, Unión Europea…) a las cuales pueda tener acceso el Consejo.

– El soporte económico que pueda conseguir por medio de colaboraciones con entidades privadas.

A %d bloguers els agrada això: